Piece Of Cake - Logo

Informacja sporządzona w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Piece of Cake Anna Bronowska, z siedzibą w Wysokiej, Gm. Kobierzyce przy ul. Chabrowej 89/1. Możesz się z nami skontaktować:
- telefonicznie pod numerem 784 072 552
- osobiście przy ul. Chabrowej 89/1
- pisząc e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
- na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych – w celu jej realizacji,
- na podstawie zgody – w celu odpowiedzi na pytania zadane przez nasz formularz kontaktowy, bądź w celu zapisania na lekcje pokazowe.

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane na czas realizacji zawartej umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a także po jego zakończeniu, w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.  Dane osobowe, na przetwarzanie których została wyrażona przez Ciebie zgoda, będziemy przechowywać  do czasu jej wycofania

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wycofania zgody,
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. 

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe w zakresie publikacji wizerunku, a także dane przekazane w formularzu kontaktowym           są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych    w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie firmy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.